Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
assume
/ə'sju:m/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất...)
  • his illness assumes a very grave character
   bệnh của anh ta có vẻ nặng
  • to assume the name of
   mang tên là, lấy tên là
 • làm ra vẻ, giả bộ
  • to assume a look of innocence
   làm ra vẻ ngây thơ
  • to assume airs
   lên mặt, lên râu, làm ra vẻ ta đây
 • cho rằng (là đúng); giả sử (là đúng), thừa nhận
  • let's assume that this is true
   chúng ta hãy cho điều này là đúng
 • nắm lấy, chiếm lấy
  • to assume power
   nắm chính quyền
 • đảm đương, gánh vác, nhận vào mình
  • to assume responsibility
   gánh vác một trách nhiệm
IDIOMS
 • to assume measures
  • áp dụng những biện pháp
 • to assume the offensive
  • (quân sự) chuyển sang thế tấn công
Related search result for "assume"
Comments and discussion on the word "assume"