Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
affect
/ə'fekt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm ảnh hưởng đến, làm tác động đến; chạm đến
  • the frequent changes of weather affect his health
   thời tiết thay đổi luôn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy
  • to affect someone's interests
   chạm đến quyền lợi của ai
 • làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng
  • the news affected him deeply
   tin đó làm anh ta rất xúc động
 • làm nhiễm phải, làm mắc (bệnh)
  • to be affected by influenza
   bị bệnh cúm
  • to be affected by cold
   bị cảm lạnh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (thường) dạng bị động
 • bổ nhiệm
  • to be affected to a services
   được bổ nhiệm làm một công việc gì
ngoại động từ
 • giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
  • to affect ignorance
   giả bộ dốt
  • to affect the connoisseur
   làm ra vẻ sành sỏi
 • có hình dạng, thành hình
  • crystals affect geometrical shapes
   tinh thể kết tinh lại thành những hình tinh học
 • dùng, ưa dùng, thích
IDIOMS
 • to flashy clothes
  • thích ăn mặc quần áo hào nhoáng
  • (từ cổ,nghĩa cổ) yêu dấu, âu yếm
danh từ
 • (tâm lý học) sự xúc động
Related search result for "affect"
Comments and discussion on the word "affect"