Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
gagner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • được, thu được, kiếm được
  • Gagner de l'argent
   kiếm được tiền
  • Gagner un procès
   được kiện
 • được lợi
  • Gagner du temps
   được lợi thời gian
 • thắng
  • Gagner la bataille
   thắng trận
 • trúng
  • Gagner un lot
   trúng số
 • đáng được
  • Il l'a bien gagné
   anh ta đáng được cái đó; (mỉa mai) đáng kiếp hắn ta
 • mua chuộc
  • Gagner des témoins
   mua chuộc nhân chứng
 • đi đến
  • Gagner la frontière
   đi đến biên giới
 • lan đến, lan sang
  • Le feu gagne le toit
   lửa lan sang mái nhà
 • (nghĩa bóng) chinh phục được
  • Gagner l'affection
   chinh phục được lòng trìu mến
  • gagner du terrain
   xem terrain
nội động từ
 • tốt lên
  • Le vin gagne en bouteille
   rượu vang đóng chai thì ngon hơn (tốt lên)
 • được lợi, có lợi
  • Il gagne à être connu
   anh ta được biết đến là điều có lợi cho anh ta
 • lan ra
  • Le feu gagne rapidement
   lửa lan ra nhanh chóng
 • (từ cũ; nghĩa cũ) ra ăn cỏ
  • Le lapin sort du bois pour gagner dans les prés
   con thỏ ra khỏi rừng đến ăn ở đồng cỏ
Related search result for "gagner"
Comments and discussion on the word "gagner"