Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gut
/gʌt/
Jump to user comments
danh từ
 • ruột
  • small gut
   ruột non
  • blind gut
   ruột tịt
 • (số nhiều) ruột, lòng (thú vật)
 • sự can đảm, sự quyết tâm; (số nhiều) (thực vật học) sự gan góc, sự gan dạ, khí phách, tinh thần chịu đựng
  • a fellow full of gut
   người can đảm gan góc
 • (số nhiều) (thông tục) cái bụng, cái thùng chứa (tượng trưng cho sự tham ăn, tham uống)
 • (số nhiều) (thông tục) nội dung chính, phần có giá trị (của cái gì)
  • guts of a speech
   nội dung chính của bài nói
 • dây ruột mèo (dùng cho đàn viôlông); dây cước (để câu cá); chỉ khâu vết mổ
 • đường hẻm nhỏ; cửa hẹp (sông, biển)
ngoại động từ
 • moi ruột (một con vật)
  • to gut a fish
   moi ruột cá
 • phá huỷ bên trong
  • a house gutted by fire
   ngôi nhà bị lửa thiêu sạch bên trong (chỉ còn bốn bức tường)
 • rút ruột, rút gan; rút hết tinh tuý (một cuốn sách)
nội động từ
 • tọng, nốc cho đầy
Related words
Related search result for "gut"
Comments and discussion on the word "gut"