Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
ghost
/goust/
Jump to user comments
danh từ
 • ma
  • to raise ghost
   làm cho ma hiện lên
  • to lay ghost
   làm cho ma biến đi
 • gầy như ma
 • bóng mờ, nét thoáng một chút
  • to put on a ghost of a smile
   thoáng mỉm cười
  • not the ghost of a doubt
   không một chút nghi ngờ
  • not the ghost of a chance
   không một chút hy vọng gì cả
 • người giúp việc kín đáo cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) linh hồn, hồn
  • to give up the ghost
   hồn lìa khỏi xác; chết
IDIOMS
 • the ghost walks
  • (sân khấu), (từ lóng) đã có lương; sắp có lương
động từ
 • hiện ra, ám ảnh, lảng vảng như một bóng ma
 • giúp việc kín đáo cho một nhà văn; viết thuê cho một nhà văn
Related search result for "ghost"
Comments and discussion on the word "ghost"