Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hardi
Jump to user comments
tính từ
 • gan dạ, táo bạo, mạnh dạn
  • Un militant hardi
   một chiến sĩ gan dạ
  • Une plume hardie
   một ngòi bút mạnh dạn
  • Un projet hardi
   một đề án táo bạo
 • (nghĩa xấu) liều lĩnh; xấc xược, lấc cấc
  • Qui te rend si hardi?
   ai khiến mày liều lĩnh như thế?
  • Un hardi gamin
   một đứa bé lấc cấc
  • Propos hardis
   những lời xấc xược
  • hardi!
   mạnh dạn lên!; cố lên!
  • Hardi! camarades
   các đồng chí, cố lên!
Related search result for "hardi"
Comments and discussion on the word "hardi"