Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
honnête
Jump to user comments
tính từ
 • lương thiện, trung thực, đứng đắn, chính trực
  • Un homme honnête
   một người lương thiện
  • Des propos honnêtes
   những lời nói đứng đắn
 • trinh tiết, (có) đức hạnh
  • Femme honnête
   phụ nữ đức hạnh
 • (từ cũ; nghĩa cũ, thường mỉa mai) lịch sự
  • Merci, vous êtes bien honnête
   cám ơn, anh lịch sự lắm
 • xứng đáng; tạm được; phải chăng
  • Récompense honnête
   phần thưởng xứng đáng
  • honnête homme
   người quân tử, người phong nhã
danh từ giống đực
 • điều lương thiện, điều chính trực
Related search result for "honnête"
Comments and discussion on the word "honnête"