Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hundred
/'hʌndrəd/
Jump to user comments
tính từ
 • trăm
  • six hundred men
   sáu trăm người
IDIOMS
 • to have a hundred and one thing to do
  • rất bận phải làm trăm công nghìn việc
danh từ
 • trăm; hàng trăm
  • hundreds pf people
   hàng trăm người
 • (sử học) hạt, khu vực (ở Anh)
IDIOMS
 • a hundred per cent efficient
  • làm với năng xuất cao nhất
 • great hundred
 • long hundred
  • (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • hundreds and thousands
  • kẹo trứng chim để bày lên bánh
 • one hundred per cent
  • một trăm phần trăm hoàn toàn
Related words
Related search result for "hundred"
Comments and discussion on the word "hundred"