Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imperial
/im'piəriəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) hoàng đế
 • (thuộc) đế quốc
 • có toàn quyền; có uy quyền lớn
 • uy nghi, oai vệ, đường bệ; lộng lẫy, tráng lệ, nguy nga
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hống hách
 • (thuộc) hệ thống đo lường Anh
  • imperial acre
   mẫu Anh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thượng hạng (hàng)
 • khổ 22 x 32 insơ (giấy) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ); khổ 23 x 31 insơ)
danh từ
 • chòm râu (dưới) môi dưới
 • mui xe ngựa dùng để hành lý
 • đồng 15 rúp (thời Nga hoàng)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng loại thượng hạng (thường dùng để đặt nhãn hiệu)
 • giấy khổ 22 x 32 insơ; ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ); khổ 23 x 31 insơ)
Related words
Related search result for "imperial"
Comments and discussion on the word "imperial"