Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
royal
/'rɔiəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) vua
  • the royal family
   hoàng gia
  • prince royal
   hoàng thái tử
 • (Royal) (thuộc) hoàng gia (Anh)
  • Royal Military Academy
   học viện quân sự hoàng gia
  • Royal Air Eorce
   không quân hoàng gia
  • Royal Navy
   hải quân hoàng gia
 • như vua chúa; trọng thể, sang trọng, huy hoàng, lộng lẫy
  • to give someone a royal welcome
   đón tiếp ai một cách trọng thể
IDIOMS
 • to be in royal spirits
  • cao hứng
 • to have a royal time
  • được hưởng một thời gian vui đùa thoả thích
danh từ
 • (thông tục) người trong hoàng tộc; hoàng thân
 • (như) royal_stag
 • (hàng hải) (như) royal_sail
 • (the Royals) (từ cổ,nghĩa cổ) trung đoàn bộ binh thứ nhất (của nhà vua)
Related words
Related search result for "royal"
Comments and discussion on the word "royal"