Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mourir
Jump to user comments
nội động từ
 • chết
  • Mourir de vieillesse
   chết già
 • chết đi được
  • Mourir de peur
   sợ chết đi được, chết khiếp
  • Mourir de rire
   cười đến chết được, cười đến vỡ bụng
 • biến đi, tàn đi, tan đi; dừng lại
  • Laisser mourir le feu
   để cho lửa tàn đi
  • Les vagues venaient mourir sur la grève
   sóng đến tan đi trên bãi cát sỏi
  • La balle vint mourir à ses pieds
   quả bóng đến dừng lại ở chân nó
  • à mourir
   đến chết được
  • Souffrir à mourir
   đau đớn đến chết được
  • bien mourir
   chết xứng đáng
  • cette personne est morte pour moi
   đối với tôi con người ấy bằng thừa
  • en mourant
   bớt dần, giảm đi dần
  • Son qui va en mourant
   tiếng giảm đi dần
  • faire mourir à petit feu
   xem feu
  • faire mourir quelqu'un
   làm cho ai lo lắng, làm cho ai cực khổ
  • je veux mourir si...
   tôi mà... thì tôi chết (câu thề)
  • mourir à la peine
   chết vì lao lực
  • mourir au monde
   (tôn giáo) thoát tục
  • mourir au péché
   không bao giờ phạm tội nữa
  • mourir dans sa peau
   tính nào vẫn giữ tật ấy, đến chết chẳng chừa
  • mourir de sa belle mort
   chết bình thường
  • mourir pour
   chết vì, hy sinh vì
  • mourir sur son erre
   (hàng hải) hãm dần lại (sau khi đã tắt máy)
  • mourir tout entier
   chết đi không để lại danh tiếng gì
  • mourir tout en vie
   chết tươi
  • scier en mourant
   cưa mỏng dần
  • se faire mourir de quelque chose
   ăn nhiều thứ gì đến phát ốm lên
  • vous vous en feriez mourir
   nói giá cao quá, đòi cao quá
Related search result for "mourir"
Comments and discussion on the word "mourir"