Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
naughty
/nɔ:ti/
Jump to user comments
tính từ
 • hư, hư đốn, nghịch ngợm
  • a naughty boy
   thằng bé hư
 • thô tục, tục tĩu, nhảm
  • naughty words
   những lời nói tục tĩu
  • naughty books
   sách nhảm
Related words
Related search result for "naughty"
Comments and discussion on the word "naughty"