Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
racy
/'reisi/
Jump to user comments
tính từ
 • đặc biệt, đắc sắc
  • racy wine
   rượu vang đặc biệt
  • a racy flavỏu
   hương vị đặc biệt
  • to be racy of the soil
   giữ được bản chất, giữ được sắc thái dân gian, giữ được đặc tính địa phương
 • sinh động, sâu sắc, hấp dẫn
  • a racy story
   một chuyện hấp dẫn (sâu sắc)
  • a racy style
   văn phong sinh động hấp dẫn
 • hăng hái, sốt sắng, đầy nhiệt tình (người)
 • (thuộc) giống tốt (thú)
Related search result for "racy"
Comments and discussion on the word "racy"