Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
period
/'piəriəd/
Jump to user comments
danh từ
 • kỷ, kỳ, thời kỳ, giai đoạn, thời gian
  • the periods of history
   những thời kỳ lịch sử
  • periods of a disease
   các thời kỳ của bệnh
  • a period of rest
   một thời gian nghỉ
 • thời đại, thời nay
  • the girl of the period
   cô gái thời nay
 • tiết (học)
 • ((thường) số nhiều) kỳ hành kinh
 • (toán học); (vật lý); (thiên văn học) chu kỳ
  • period of a circulating decimal
   chu kỳ của một số thập phân tuần hoàn
  • period of oscillation
   chu kỳ dao động
 • (ngôn ngữ học) câu nhiều đoạn
 • (ngôn ngữ học) chấm câu; dấu chấm câu
  • to put a period to
   chấm dứt
 • (số nhiều) lời nói văn hoa bóng bảy
tính từ
 • (thuộc) thời đại, mang tính chất thời đại, mang màu sắc thời đại (đã qua) (đồ gỗ, quần áo, kiến trúc)
Related search result for "period"
Comments and discussion on the word "period"