Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
stop
/stɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngừng lại, sư dừng, sự đỗ lại
  • to put a stop to something
   ngừng việc gì
  • to come to a stop
   dừng lại
 • sự ở lại, sự lưu lại
 • chỗ đỗ (xe khách...)
 • dấu chấm câu
  • full stop
   chấm hết
  • everything comes to a full stop
   mọi việc thế là hết
 • (âm nhạc) sự ngừng để đổi giọng; sự bấm (kèn...); phím (đàn)
 • điệu nói
  • to put on (pull out) the pathetic stop
   lấy điệu nói thông thiết
 • que chặn, sào chặn
 • (vật lý) cái chắn sáng
 • (ngôn ngữ học) phụ âm tắc
 • (hàng hải) đoạn dây chão, đoạn dây thừng (để buộc)
 • (như) stop-order
ngoại động từ
 • ngừng, nghỉ, thôi
  • to stop doing something
   ngừng lại việc gì; thôi làm việc gì
  • stop your complaints
   thôi đừng phàn nàn nữa
 • chặn, ngăn chặn
  • to stop ball
   chặn bóng
  • to stop blow
   chặn một cú đánh
  • stop thief!
   bắt thằng ăn trộm!
  • to stop progress
   ngăn cản bước tiến
  • thick walls stop sound
   tường dày cản âm
  • to stop somebody from doing something
   ngăn cản không cho ai làm việc gì
  • I shall stop that nonsense
   tôi sẽ chặn ngay điều vô lý đó
 • cắt, cúp, treo giò
  • to stop water
   cắt nước
  • to stop wages
   cúp lương
  • to stop holidays
   treo giò ngày nghỉ
  • to stop payment
   tuyên bố không trả được nợ; vỡ nợ
 • bịt lại, nút lại, hàn
  • to stop a leak
   bịt lỗ gò
  • to stop one's ears
   bị lỗ tai; (bóng) không chịu nghe
  • to stop a wound
   làm cầm máu một vết thương
  • to stop a tooth
   hàn một cái răng
 • chấm câu
 • (âm nhạc) bấm (dây đàn)
 • (hàng hải) buộc (dây) cho chặt
nội động từ
 • ngừng lại, đứng lại
  • the train stops
   xe lửa dừng lại
  • he stopped in the middle of a sentence
   nó ngừng lại ở giữa câu
  • my watch has stopped
   đồng hồ tôi đứng mất rồi, đồng hồ chết rồi
 • (thông tục) lưu lại, ở lại
  • to stop at home
   ở nhà
  • to stop in Namdinh with friends
   lưu lại ở Nam định với các bạn
IDIOMS
 • to stop down
  • (nhiếp ảnh) chắn bớt sáng
 • to stop off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đỗ lại, nghỉ lại (trong cuộc đi)
  • (kỹ thuật) đổ cát vào (phần khuôn không dùng)
 • to stop out
  • (kỹ thuật) quét sơn bảo vệ chống axit
 • to stop over
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đỗ lại, sự ngừng lại (trong một cuộc đi) ((như) stop_off)
 • to stop blow with one's head
  • (đùa cợt) đưa đầu ra đỡ đòn; bị đòn
 • to stop a bullet
 • to stop one
  • (từ lóng) bị ăn đạn
 • to stop a gap
  • (xem) gap
 • to stop somebody's breath
  • bóp cổ ai cho đến chết
 • to stop somebody's mouth
  • đấm mõm ai (hối lộ cho đừng nói)
 • to stop the way
  • ngăn cản bước đi; ngăn cản sự tiến bộ
Related search result for "stop"
Comments and discussion on the word "stop"