Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flow
/flow/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chảy
 • lượng chảy, lưu lượng
 • luồng nước
 • nước triều lên
  • ebb and flow
   nước triều xuống và nước triều lên
 • sự đổ hàng hoá vào một nước
 • sự bay dập dờn (quần áo...)
 • (vật lý) dòng, luồng
  • diffusion flow
   dòng khuếch tán
IDIOMS
 • flow of spirits
  • tính vui vẻ, tính sảng khoái
 • to flow of soul
  • chuyện trò vui vẻ
nội động từ
 • chảy
 • rủ xuống, xoà xuống
  • hair flows down one's back
   tóc rủ xuống lưng
 • lên (thuỷ triều)
 • phun ra, toé ra, tuôn ra
 • đổ (máu); thấy kinh nhiều (đàn bà)
 • xuất phát, bắt nguồn (từ)
  • wealth flows from industry and agriculture
   của cải bắt nguồn từ công nghiệp và nông nghiệp
 • rót tràn đầy (rượu)
 • ùa tới, tràn tới, đến tới tấp
  • letters flowed to him from every corner of the country
   thư từ khắp nơi trong nước gửi đến anh ta tới tấp
 • trôi chảy (văn)
 • bay dập dờn (quần áo, tóc...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tràn trề
  • land flowing with milk and honey
   đất tràn trề sữa và mật ong
IDIOMS
 • to swim with the flowing tide
  • đứng về phe thắng, phù thịnh
Related search result for "flow"
Comments and discussion on the word "flow"