Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pigeon
/'pidʤin/
Jump to user comments
danh từ
 • chim bồ câu
 • người ngốc nghếch, người dễ bị lừa
  • to pluck a pigeon
   "vặt lông" một anh ngốc
IDIOMS
 • clay pigeon
  • đĩa (bằng đất sét) ném tung lên để tập bắn
ngoại động từ
 • lừa, lừa gạt
  • to pigeon someone of a thing
   lừa ai lấy vật gì
Related search result for "pigeon"
Comments and discussion on the word "pigeon"