Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pink
/piɳk/
Jump to user comments
tính từ
 • hồng
 • (chính trị) hơi đỏ, khuynh tả, thân cộng
danh từ
 • (thực vật học) cây cẩm chướng; hoa cẩm chướng
 • màu hồng
 • (the pink) tình trạng tốt nhất, tình trạng hoàn hảo; loại tốt nhất, loại hoàn hảo
  • the pink of health
   tình trạng sung sức nhất
  • to be in the pink
   (từ lóng) rất sung sức, rất khoẻ
 • áo choàng đỏ của người săn cáo; vải để may áo choàng đỏ của người săn cáo; người săn cáo
danh từ
 • thuốc màu vàng nhạt
 • (sử học) ghe buồm
ngoại động từ
 • đâm nhẹ (bằng gươm...)
 • trang trí (đồ da, hàng dệt...) bằng những lỗ nhỏ; trang trí bằng những đường tua gợn sóng ((cũng) to pink out)
 • trang trí, trang hoàng
danh từ
 • (động vật học) cà hồi lưng gù
 • (tiếng địa phương) cá đục dài
nội động từ
 • nổ lốp đốp (máy nổ)
Related words
Related search result for "pink"
Comments and discussion on the word "pink"