Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
please
/pli:z/
Jump to user comments
động từ
 • làm vui lòng, làm hài lòng, làm vừa lòng, làm vừa ý; làm thích, làm vui
  • to please the eye
   làm vui mắt, làm thích mắt
  • to please one's parents
   làm vui lòng cha mẹ
  • to be pleased with
   hài lòng với, vui lòng với
  • to be pleased to do something
   vui lòng làm gì
 • thích, muốn
  • please yourself
   anh thích gì xin cứ làm, xin anh cứ làm theo ý muốn
  • take as many as you please
   anh muốn bao nhiêu xin cứ lấy
IDIOMS
 • if you please; please
  • mong ông (bà...) làm ơn (ngụ ý lễ phép, tôn kính)
   • please tell me
    mong ông vui lòng cho tôi biết
   • please sit down
    xin mời ngồi
 • now, if you please
  • (mỉa mai) anh thử nghĩ mà xem, anh thử tưởng tượng xem
   • and now, if you please, he expects me to pay for it!
    anh thử tưởng tượng xem, hắn ta lại đợi tôi trả tiền cơ!
 • please God
  • lạy Chúa!, lạy trời!
 • please the pigs
  • (xem) pig
 • [may it] please your honour
  • mong ngài vui lòng cho, mong ngài hạ cố cho, ngài rủ lòng cho
Related search result for "please"
Comments and discussion on the word "please"