Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pocket
/'pɔkit/
Jump to user comments
danh từ
 • túi (quần áo)
 • bao (75 kg)
  • a pocket of hops
   một bao hoa bia
 • (nghĩa bóng) tiền, túi tiền
  • to suffer in one's pocket
   tiêu pha nhiều, tiêu tốn tiền
  • to be 5d in pocket
   có sẵn 5 đồng trong túi; lâi được năm đồng
  • to be 5 d out of pocket
   hao mất 5 đồng
  • an empty pocket
   người không một xu dính túi, người rỗng túi
 • túi hứng bi (cạnh bàn bi-a)
 • (ngành mỏ) túi quặng, túi khí độc
 • (hàng không) lỗ hổng không khí ((cũng) air pocket)
 • (quân sự) ổ chiến đấu
  • pockets of resistance
   ổ đề kháng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngõ cụt
 • (thể dục,thể thao) thế bị chèn, thế bị càn (của một vận động viên trong cuộc đua)
IDIOMS
 • to burn a hole in one's pocket
  • tiêu hoang
 • to have empty pockets
  • hết tiền rỗng túi
 • to have someone in one's pocket
  • dắt mũi ai, khống chế ai
 • to line one's pocket
  • (nghĩa bóng) lo nhét đầy túi
 • to pay out of one's pocket
  • phải lấy tiền túi ra mà chi
 • to put one's pride in one's pocket
  • (xem) pride
 • to put one's hand in one's pocket
  • tiêu tiền
ngoại động từ
 • bỏ vào túi
 • đút túi, xoáy, ăn cắp (cái gì)
 • (nghĩa bóng) cam chịu, nuốt
  • to pocket one's anger
   nén giận, nuốt giận
  • to pocket one's pride
   dẹo lòng tự ái
 • (thể dục,thể thao) thọc (hòn bi a) vào túi hứng bi
 • (thể dục,thể thao) chèn, cản (đối thủ trong cuộc đấu)
Related words
Related search result for "pocket"
Comments and discussion on the word "pocket"