Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bag
/bæg/
Jump to user comments
danh từ
 • bao, túi, bị, xắc
 • mẻ săn
  • to get a good bag
   săn được nhiều
 • (động vật học) túi, bọng, bọc
  • honey bag
   bọng ong
 • vú (bò)
 • chỗ húp lên (dưới mắt)
 • (số nhiều) của cải, tiền bạc
 • (số nhiều) (từ lóng) quần; chỗ phùng ra, chỗ lụng thụng (ở quần áo...)
IDIOMS
 • bag of bones
  • người gầy giơ xương, người toàn xương
 • bag of wind
  • kẻ lắm điều, kẻ hay ba hoa, kẻ hay bép xép, kẻ hay nói huyên thuyên
 • to give somebody the bag to hold
  • chuồn, bỏ mặc ai trong lúc khó khăn
 • in the bag
  • (thông tục) nắm chắc trong tay, chắc chắn
 • in the bottom of one's bag
  • cùng kế
 • to let the cat out of the bag
  • (xem) let
 • to pack up bag and baggage
  • cuốn gói trốn đi
 • to put somebody in a bag
  • thắng ai
 • whole bag of tricks
  • đủ các mưu mẹo, thiên phương bách kế
  • tất cả không để lại cái gì
ngoại động từ
 • bỏ vào túi, bỏ vào bao
 • (săn bắn) bỏ vào túi săn; bắn giết, săn được
 • thu nhặt
 • (thông tục) lấy, ăn cắp
nội động từ
 • phồng lên, nở ra, phùng ra
  • these trousers bag at the knees
   cái quần này phùng ra ở đầu gối
 • (hàng hải) thõng xuống (buồm)
 • đi chệch hướng (thuyền)
IDIOMS
 • I bag; bags I; bags!
  • (ngôn ngữ nhà trường), lóng đến lượt tớ, đến phiên tớ!
ngoại động từ
 • gặt (lúa) bằng liềm
Related search result for "bag"
Comments and discussion on the word "bag"