Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
precious
/'preʃəs/
Jump to user comments
tính từ
 • quý, quý giá, quý báu
  • precious metals
   kim loại quý
  • precious stone
   đá quý, ngọc
 • cầu kỳ, kiểu cách, đài các
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đẹp tuyệt; kỳ diệu, vĩ đại
 • (thông tục) khiếp, ghê gớm, ra trò, lắm, đại... (ngụ ý nhấn mạnh)
  • a precious rascal
   một thằng chí đểu, một thằng đại bất lương
  • don't be in such a precious hurry
   làm gì mà phải vội khiếp thế
IDIOMS
 • my precious
  • (thông tục) em yêu quý của anh; con yêu quý của ba...
phó từ
 • hết sức, lắm, vô cùng, ghê gớm, khác thường...
  • to take precious good care of
   chăm sóc hết sức chu đáo
  • it's a precious long time cince I saw him
   từ ngày tôi gặp hắn đến nay đã lâu lắm rồi
Related words
Related search result for "precious"
Comments and discussion on the word "precious"