Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
purse
/pə:s/
Jump to user comments
danh từ
 • ví tiền, hầu bao
 • (nghĩa bóng) tiền, vốn
  • to have a common purse
   có vốn chung
  • to have a long (heavy) purse
   giàu có, lắm tiền
  • to have a light purse
   nghèo, ít tiền
  • the public purse
   ngân quỹ nhà nước
  • privy purse
   quỹ đen, quỹ riêng (của nhà vua...); người giữ quỹ đen
 • tiền quyên làm giải thưởng, tiền đóng góp làm giải thưởng
  • to make up a purse
   quyên tiền làm giải thưởng
  • to give (put up) a purse
   cho tiền làm giải thưởng
 • (sinh vật học) túi, bìu, bọng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ví tay, túi cầm tay (đàn bà)
ngoại động từ
 • mắm, mím (môi), nhíu, cau (mày)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) bỏ vào túi, bỏ vào hầu bao
Related words
Related search result for "purse"
Comments and discussion on the word "purse"