Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pursue
/pə'sju:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • theo, đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích
  • to pursue the enemy
   đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch
 • (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dai dẳng
  • diseases pursue him till death
   hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết
 • theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng
  • to pursue a plan
   đeo đuổi một kế hoạch
  • to pursue one's road
   đi theo con đường của mình
  • to pursue the policy of peace
   theo đuổi chính sách hoà bình
  • to pursue one's studies
   tiếp tục việc học tập
  • to pursue a subject
   tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề
 • đi tìm, mưu cầu
  • to pursue pleasure
   đi tìm thú vui
  • to pursue happiness
   mưu cầu hạnh phúc
nội động từ
 • (+ after) đuổi theo
 • theo đuổi, tiếp tục
Related search result for "pursue"
Comments and discussion on the word "pursue"