Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shabby
/'ʃæbi/
Jump to user comments
tính từ
 • mòn, sờn, hư, xấu, tồi tàn, tiều tuỵ
  • shabby house
   nhà tồi tàn
  • shabby coat
   áo trơ khố tải
 • bủn xỉn
 • đáng khinh, hèn hạ, đê tiện
  • to play somebody a shabby trick
   chơi xỏ ai một vố đê tiện
Related words
Related search result for "shabby"
Comments and discussion on the word "shabby"