Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
soin
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (số nhiều) sự chăm sóc, sự săn sóc; sự chăm chút
  • Entourer quelqu'un de soins
   ân cần săn sóc ai
  • Premiers soins donnés à un blessé
   những sự chăm sóc ban đầu đối với một người bị thương
 • nhiệm vụ chăm sóc
  • Confier à quelqu'un le soin de sa maison
   giao cho ai nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa
 • sự cẩn thận, sự kỹ càng
  • Faire ses devoirs avec soin
   làm bài cẩn thận
 • sự chải chuốt
  • Cheveux arrangés avec soin
   đầu tóc chải chuốt
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự lo lắng; mối lo âu
  • Un coeur exempt de soin
   lòng không chút lo âu
  • eux bons soins de quelqu'un
   nhờ ai chuyển (thư)
  • avoir soin de; prendre soin de
   chăm sóc
  • petits soins
   xem petit
  • soins du ménage
   việc nội trợ
Related words
Related search result for "soin"
Comments and discussion on the word "soin"