Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stagger
/'stægə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lảo đảo; bước đi loạng choạng
 • (kỹ thuật) cách bố trí chữ chi (các bộ phận giống nhau trong máy)
 • (số nhiều) sự chóng mặt
 • (số nhiều) (thú y học) bệnh loạng choạng (một loại bệnh về thần kinh của thú nuôi) ((cũng) blind staggers)
nội động từ
 • lảo đảo, loạng choạng
 • do dự, chần chừ, phân vân; dao động
ngoại động từ
 • làm lảo đảo, làm loạng choạng; làm choáng người
  • a staggering blow
   một cú đấm choáng người
 • làm do dự, làm phân vân; làm dao động
  • to be staggered by a question
   bị câu hỏi làm phân vân
 • (kỹ thuật) xếp (nan hoa) chéo cánh sẻ, xếp chữ chi
 • bố trí (ngày nghỉ, giờ làm...) chéo nhau
Related words
Related search result for "stagger"
Comments and discussion on the word "stagger"