Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
stood
/stænd/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dừng lại, sự đứng lại
  • to come to a stand
   dừng lại, đứng lại
 • sự chống cự, sự đấu tranh chống lại
  • to make a stand against the enemy
   chống cự lại quân địch
  • to make a stand for a principle
   đấu tranh cho một nguyên tắc
 • chỗ đứng, vị trí
  • to take one's stand near the door
   đứng gần cửa
  • to take one's stand on the precise wording of the act
   căn cứ vào từng lời của đạo luật
 • lập trường, quan điểm
  • to maintain one's stand
   giữ vững lập trường
  • to make one's stand clear
   tỏ rõ lập trường của mình
 • giá, mắc (áo, ô)
 • gian hàng (ở chợ)
 • chỗ để xe
 • khán đài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ dành riêng (trong toà án) cho người làm chứng
 • cây trồng đang mọc, mùa màng chưa gặt
 • sự dừng lại (ở một nơi nào) để biểu diễn (đoàn kịch...)
 • (Uc), (thương nghiệp) rừng; gỗ rừng
IDIOMS
 • to be at a stand
  • (từ cổ,nghĩa cổ) không tiến lên được
  • lúng túng
 • stand of arms
  • bộ vũ khí cá nhân
 • stand of colours
  • những cờ của trung đoàn
nội động từ stood
 • đứng
  • to stand at ease
   đứng ở tư thế nghỉ
  • to be too weak to stand
   yếu quá không đứng được
 • có, ở, đứng
  • a bookcase stands in one corner
   ở góc nhà có một tủ sách
  • here once stood a huge tree
   trước đây ở chỗ này có một cây to lắm
 • cao
  • to stand 1.60 metre high
   cao 1, 60 m
 • đứng vững, bền
  • this house will stand another score of year
   nhà còn vững đến vài chục năm nữa
  • this small house has stood through worse storms
   ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì
  • how do we stand in the matter of munitions?
   liệu chúng ta có đủ đạn được không?
 • có giá trị
  • the former conditions stand
   những điều kiện trước vẫn có giá trị
  • the same remark stands good
   lời nhận xét như thế vẫn đúng
 • đọng lại, tù hãm (nước)
 • giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường
 • đồng ý, thoả thuận
 • ra ứng cử
  • to stand for Parliament
   ra ứng cử nghị viện
ngoại động từ
 • bắt đứng; đặt, để, dựng
  • to stand somebody in the corner
   bắt phạt ai đứng vào góc tường
  • to stand a bicycle against the wal
   dựng cái xe đạp vào tường
 • giữ vững
  • to stand one's ground
   giữ vững lập trường; không lùi bước
 • chịu đựng
  • to stand a pain
   chịu đựng sự đau đớn
  • to stand fire
   (quân sự) chịu được hoả lực (của địch)
  • to fail to stand the test
   không chịu đựng nổi sự thử thách
 • thết, đãi
  • to stand somebody a drink
   thiết ai một chầu uống
  • who is going to stand treat?
   ai thiết đãi nào?, ai bao nào?
IDIOMS
 • to stand by
  • đứng cạnh, đứng bên cạnh
  • bênh vực, ủng hộ
  • thực hiện, thi hành (lời hứa...)
  • (hàng hải) chuẩn bị thả neo
  • ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động
 • to stand down
  • rút lui (người làm chứng, người ứng cử)
  • (quân sự) hết phiên gác
 • to stand for
  • thay thế cho; có nghĩa là
  • ứng cử
  • bênh vực
  • (thông tục) chịu đựng, dung thứ; nhận
 • to stand in
  • đại diện cho
 • to stand in with
  • vào hùa với, cấu kết với
 • to stand off
  • tránh xa, lảng xa
  • tạm giãn (thợ, người làm...)
 • to stand on
  • (hàng hải) cứ tiếp tục đi
  • giữ đúng; khăng khăng đòi
   • to stand on (upon) ceremony
    giữ đúng nghi thức; giữ vẻ khách khí
 • to stand out
  • chống lại, kiên trì chống cự
  • nghiến răng chịu
  • nổi bật lên
 • to stand over
  • bị hoãn lại (vấn đề)
 • to stand to
  • thực hiện (lời hứa)
  • bám sát, giữ vững (vị trí, công việc)
 • to stand up
  • đứng dậy, đứng lên
 • to stand up for
  • về phe với, ủng hộ
 • to stand up to
  • dũng cảm đương đầu với; có thể chịu được (sự dãi dầu...) (vật liệu)
 • to stand upon nh to stand on to stand at bay x bay to stand convicted of treachery
  • bị tuyên án về tội bội bạc
 • to stand corrected
  • chịu cải tạo
 • Stand easy!
  • (quân sự) nghỉ!
 • to stand in the breach
  • (xem) breach
 • to stand somebody in a sum of money
  • cấp cho ai một số tiền tiêu
 • to stand in somebody's light
  • (xem) light
 • to stand on one's own bottom
  • (xem) bottom
 • it stands to reason that...
  • thật là hợp lý là...
 • to stand to sea
  • (hàng hải) ra khơi
 • to stand to win
  • chắc mẩm sẽ thắng
 • to stand well with someone
  • (xem) well
Related search result for "stood"
Comments and discussion on the word "stood"