Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stuck
/stick/
Jump to user comments
danh từ
 • cái gậy
 • que củi
 • cán (ô, gươm, chổi...)
 • thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...)
 • (âm nhạc) que chỉ huy nhạc (của người chỉ huy dàn nhạc)
 • (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm
 • (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ
 • đợt bom
 • (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê
IDIOMS
 • as cross as two sticks
  • (xem) cross
 • in a cleft stick
  • ở vào thế bí, ở vào thế tiến lui đều khó
 • to cut one's stick
  • (xem) cut
 • to want the stich
  • muốn phải đòn
ngoại động từ stuck
 • đâm, thọc, chọc
  • to stick a pin through something
   đâm đinh ghim qua một vật gì
  • to stick pigs
   chọc tiết lợn
  • cake stuck over with almonds
   bánh có điểm hạnh nhân
 • cắm, cài, đặt, để, đội
  • to stick pen behind one's ear
   cài bút sau mái tai
  • to stick up a target
   dựng bia lên
  • stick your cap on
   đội mũ lên
 • dán, dính
  • to stick postage stamp on an envelope
   dán tem lên một cái phong bì
  • stick no bills
   cấm dán quảng cáo
 • cắm (cọc) để đỡ cho cây
 • ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...
  • to stick one's head out of window
   ló đầu ra ngoài cửa sổ
  • to stick out one's chest
   ưỡn ngực; vỗ ngực ta đây
 • (ngành in) xếp (chữ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm sa lầy, làm vướng mắc, làm trở ngại; giữ lại ((thường) động tính từ quá khứ)
  • the wheels were stuck
   bánh xe bị sa lầy
  • I was stuck in town
   tôi bị giữ lại ở tỉnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm bối rối, làm cuống, làm lúng túng
  • I'm stuck by this question
   tôi bị câu hỏi đó
  • to stick somebody up
   làm ai luống cuống
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chịu đựng
nội động từ
 • cắm
  • arrow sticks in target
   mũi tên cắm vào bia
 • dựng đứng, đứng thẳng
  • his hair stuck straight up
   tóc nó dựng đứng lên
 • dính
  • this envelope will not stick
   cái phong bì này không dính
 • ((thường) + out) ló ra, chìa ra, ưỡn ra, nhô ra
 • bám vào, gắn bó với, trung thành với
  • to stick to the point
   bám vào vấn đề
  • to stick like a bur
   bám như đỉa đói
  • friends should stick together
   bạn bè phải gắn bó với nhau
  • to stick to one's promise
   trung thành với lời hứa của mình
  • are you going to stick in all day?
   anh sẽ ở nhà suốt ngày à?
 • sa lầy, mắc, kẹt, vướng, tắc; bị chặn lại, bị hoãn lại, đi đến chỗ bế tắc
  • carriage stuck in the mud
   xe bị sa lầy
  • he got through some ten lines and there stuck
   nói đọc trôi được mười dòng rồi tắc tị
  • the bill stuck in committee
   đạo dự luật bị ngăn lại không được thông qua ở uỷ ban
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bối rối, luống cuống, lúng túng
IDIOMS
 • to stick around
  • (từ lóng) ở quanh quẩn gần; lảng vảng gần
 • to stick at
  • miệt mài làm, bền bỉ tiếp tục
   • to stick at a task for six hours
    miệt mài làm một công việc luôn sáu giờ liền
   • to stick at nothing
    không gì ngăn trở được; không từ thủ đoạn nào
 • to stick by
  • trung thành với
 • to stick down
  • dán, dán lên, dán lại
  • ghi vào (sổ...)
 • to stick it [out]
  • chịu đựng đến cùng
 • to stick out for
  • đòi; đạt được (cái gì)
 • to stick to it
  • khiên trì, bám vào (cái gì)
 • to stick up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn cướp bằng vũ khí
 • to stick up for
  • (thông tục) bênh, bảo vệ (một người vắng mặt, quyền lợi...)
 • to stick up to
  • không khúm núm, không phục tùng; đương đầu lại
 • to stick fast
  • bị sa lầy một cách tuyệt vọng
 • to stick in one's gizzard
  • (xem) gizzard
 • to stick in the mud
  • (xem) mud
 • if you throw mud enough, some of it will stick
  • nói xấu một trăm câu, thế nào cũng có người tin một câu
 • some of the money stuck in (to) his fingers
  • hắn tham ô một ít tiền
Related search result for "stuck"
Comments and discussion on the word "stuck"