Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
stage
/steidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • bệ, dài
 • giàn (thợ xây tường...)
  • hanging stage
   giàn treo
 • bàn soi (kính hiển vi)
 • sân khấu; nghề kịch, kịch
  • to go on the stage
   trở thành diễn viên
  • to quit the stage
   rời bỏ nghề kịch, rời bỏ sân khấu; (bóng) chết;
  • to put a play on stage
   đem trình diễn một vở kịch
 • vũ đài, phạm vi hoạt động, khung cảnh hoạt động
  • to quit the stage of politics
   rời khỏi vũ đài chính trị
  • a larger stage opened to him
   một phạm vi hoạt động lớn hơn đã mở ra cho anh ta
 • giai đoạn
  • a critical stage
   giai đoạn nguy kịch
 • đoạn đường, quãng đường, trạm
  • to travel be easy stages
   đi từng quãng ngắn một; đi một quãng lại nghỉ
 • (vật lý) tầng, cấp
  • amplifier stage
   tần khuếch đại
 • (địa lý,địa chất) tầng
 • (như) stagecoach; (Mỹ) xe buýt
ngoại động từ
 • đưa (vở kịch) lên sân khấu
 • dàn cảnh; sắp xếp, tổ chức; mở (cuộc tấn công)
  • to stage a demonstration
   tổ chức một cuộc biểu tình
  • to stage an offensive
   mở một cuộc tấn công
nội động từ
 • dễ đóng, dễ đưa lên sâu khấu (kịch)
  • this play does not stage well
   vở này khó đóng
 • đi bằng xe ngựa chở khách
Related search result for "stage"
Comments and discussion on the word "stage"