Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ticket
/'tikit/
Jump to user comments
danh từ
  • through ticket
   vé suốt
  • return ticket
   vé khứ hồi
 • giấy (giấy phép, giấy mời...)
  • free ticket
   giấy mời; giấy ưu tiên ra vào
 • bông, phiếu
  • ticket for soup
   phiếu cháo
 • nhãn ghi giá; nhãn ghi đặc điểm (hàng hoá...)
 • thẻ, biển
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) danh sách ứng cử
  • the Democratic ticket
   danh sách ứng cử của đảng Dân chủ
 • (thông tục) (the ticket) cái đúng điệu
  • that's the ticket
   đúng điệu; đúng lắm; vừa nhịp
IDIOMS
 • to get one's ticket
  • được giải ngũ
ngoại động từ
 • dán nhãn, viết nhãn (ghi giá, ghi đặc điểm... hàng hoá)
 • phát vé, phát phiếu
Related words
Related search result for "ticket"
Comments and discussion on the word "ticket"