Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
fine
/fain/
Jump to user comments
tính từ
 • tốt, nguyên chất (vàng, bạc...)
 • nhỏ, mịn, thanh mảnh; sắc
  • a fine pen
   bút đầu nhỏ
  • fine sand
   cát mịn
  • fine rain
   mưa bụi
  • fine thread
   sợi chỉ mảnh
  • a knife with a fine edge
   con dao lưỡi sắc
 • tốt, khả quan, hay, giải
  • a fine idea
   ý kiến hay
  • a fine teacher
   giáo viên giỏi
 • lớn, đường bệ
  • fine potatoes
   những củ khoai to
  • a man of fine presence
   người trông đường bệ
 • đẹp, xinh, bảnh
  • a fine baby
   đứa bé xinh, đứa bé kháu
 • đẹp, trong sáng
  • fine weather
   trời đẹp, trời trong sáng
 • sặc sỡ, rực rỡ, loè loẹt
  • fine feather
   lông sặc sỡ
 • cầu kỳ (văn)
 • có ý kiến khen ngợi, có ý ca ngợi
  • to say fine things about someone
   khen ngợi ai
 • tế nhị, tinh vi; chính xác
  • a fine distinction
   sự phân biệt tinh vi
  • fine mechanics
   cơ học chính xác
 • cao thượng, cao quý
  • fine feelings
   những cảm nghĩ cao quý
 • (thể dục,thể thao) hoàn toàn sung sức
IDIOMS
 • fine feathers make birds
  • người tốt vì lụa
 • fine gentleman
  • ông lớn
 • fine lady
  • bà lớn
phó từ
 • hay, khéo
  • that will suit me fine
   cái đó đối với tôi vừa khéo
  • to talk fine
   nói hay, nói khéo
  • to cut it fine
   tính vừa khéo
danh từ
 • trời đẹp
IDIOMS
 • in rain or fine
  • dù mưa hay nắng
  • (nghĩa bóng) lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi
ngoại động từ
 • lọc (bia) cho trong
 • (+ away, down, off) làm thanh, làm mịn
 • làm nhỏ bớt, làm thon
nội động từ
 • trong ra (nước...)
 • trở nên thanh hơn, trở nên nhỏ hơn, trở nên mịn hơn
 • thon ra
danh từ
 • tiền phạt
  • to impose a fine on someone
   phạt vạ ai
 • tiền chồng nhà (của người mới thuê)
ngoại động từ
 • bắt phạt ai, phạt vạ ai
nội động từ
 • trả tiền chồng nhà (người thuê nhà)
danh từ
 • in fine tóm lại; cuối cùng, sau hết
Related search result for "fine"
Comments and discussion on the word "fine"