Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tight
/tait/
Jump to user comments
tính từ
 • kín, không thấm, không rỉ
  • a tight ship
   một cái tàu kín nước không rỉ vào được
 • chặt, khít
  • a tight knot
   một nút thắt
  • the cork is too tight
   nút chai chặt quá
  • a tight grasp
   sự ôm chặt, sự ghì chặt
 • chật, bó sát
  • tight shoes
   giày chật
  • tight trousers
   quần bó sát
 • căng, căng thẳng
  • tight rope
   dây căng
  • a tight match
   một trận đấu căng thẳng (gay go)
 • khó khăn, khan hiếm
  • to be in a tight place (corner)
   (nghĩa bóng) gặp hoàn cảnh khó khăn
  • money is tight
   tiền khó kiếm
 • keo cú, biển lận
 • (thông tục) say bí tỉ, say sưa
IDIOMS
 • to keep a tight hand on somebody
  • (xem) hand
phó từ
 • kín, sít, khít, khít khao
  • to shut tight
   đóng kín
 • chặt, chặt chẽ
  • hold him tight
   giữ chặt lấy nó
  • to be packed as tight as herrings in a barrel
   bị nhét chặt như cá hộp
Related search result for "tight"
Comments and discussion on the word "tight"