Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
velu
Jump to user comments
tính từ
 • có lông, đầy lông; lông lá
  • Bras velu
   cánh tay lông lá
  • Fruit velu
   quả có lông
  • pierre velue
   đá chưa đẽo
danh từ giống đực
 • phần có lông, mặt có lông
  • Le velu d'une feuille
   mặt có lông của lá
 • sự xù lông
  • Le velu du lapin
   sự xù lông của con thỏ
Related words
Related search result for "velu"
Comments and discussion on the word "velu"