Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
voilé
Jump to user comments
tính từ
 • trùm vải
  • Statue voilée
   tượng trùm vải
 • che mạng
  • Des femmes voilées
   những phụ nữ che mạng
 • bị che, bị ám
  • Soleil voilé de nuages
   mặt trời bị mây che
 • mờ
  • Lumières voilées
   ánh sáng mờ
  • Contours voilés
   đường viền mờ
  • Regard voilé
   cái nhìn mờ đục
  • Poumon voilé
   (y học) phổi mờ
 • (nhiếp ảnh) có mù
 • không rõ, không rõ ý
  • Sens voilé
   nghĩa không rõ
  • S'exprimer en termes voilés
   nói những lời ẩn ý
 • khàn (giọng)
 • (kỹ thuật) vênh; đảo
  • Planche voilée
   tấm ván vênh
  • Roue voilée
   bánh xe đảo
Related words
Related search result for "voilé"
Comments and discussion on the word "voilé"