Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
voiler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trùm vải (bức tượng...)
 • trùm khăn
 • che mạng
 • che, che đậy
  • Un nuage a voilé le soleil
   một đám mây đã che mặt trời
  • Voiler la vérité
   che đậy sự thật
ngoại động từ
 • (hàng hải) trang bị buồm
  • Voiler une barque
   trang bị buồm cho một con thuyền
nội động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phình ra (như hình buồm)
Related search result for "voiler"
Comments and discussion on the word "voiler"