Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
veiller
Jump to user comments
nội động từ
 • thức đêm; thức
  • Veiller jusqu'au jour
   thức đến sáng
 • thức đêm chuyện trò (sau bữa ăn tối)
 • chăm chút, chăm lo
  • Veiller à l'ordre public
   chăm lo giữ gìn trật tự công cộng
 • để mắt đến, chăm chú theo dõi
  • Veiller sur quelqu'un
   chăm chú theo dõi ai
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) cảnh giác
  • veiller au grain
   xem grain
ngoại động từ
 • thức để trông nom, túc trực ban đêm bên cạnh
  • Veiller un malade
   thức để trông nom người bệnh
Related words
Related search result for "veiller"
Comments and discussion on the word "veiller"