Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
vue
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem vu
danh từ giống cái
 • (sinh vật học, sinh lý học) thị giác
  • La vue et l'ouïe
   thị giác và thính giác
 • sự nhìn, sự nhìn thấy
  • Porter la vue sur
   nhìn về
  • à la vue de l'ennemi
   khi nhìn thấy quân địch
  • Vue de côté/vue latérale
   sự nhìn từ bên cạnh, sự nhìn nghiêng
  • Vue en coupe longitudinale/vue en coupe transversale
   sự nhìn theo mặt cắt dọc/sự nhìn theo mặt cắt ngang
  • Vue en face
   sự nhìn chính diện
 • cách nhìn, cái nhìn
  • Il a une vue courte
   hắn có một cách nhìn thiển cận
  • Vue plongeante
   cái nhìn xuống
 • khoảng nhìn, quang cảnh
  • Chambre qui offre une belle vue
   phòng nhìn ra một khoảng đẹp
  • Vue de l'amont
   quang cảnh nhìn từ phía thượng lưu
  • Vue vers l'amont
   quang cảnh nhìn về phía thượng lưu
  • Vue de l'aval
   quang cảnh nhìn từ phía hạ lưu
  • Vue vers l'aval
   quang cảnh nhìn về phía hạ lưu
 • cảnh
  • Une vue du Col des Nuages
   cảnh đèo Hải Vân
 • ý kiến, quan niệm
  • Une vue optimiste du monde
   một quan niệm lạc quan về đời
 • (số nhiều) ý định, dự kiến
  • Je n'ai pas d'autres vues
   tôi không có ý định nào khác
  • Contrarier les vues de quelqu'un
   ngăn trở dự kiến của ai
 • (luật học, pháp lý) cửa sổ (nhìn sang bất động sản của người khác)
  • à première vue
   thoạt nhìn
  • à perte de vue
   xa tít tắp, xa khuất mắt
  • au point de vue de
   về mặt, về phương diện
  • avoir des vues pour quelqu'un
   lưu ý giúp ai việc gì
  • avoir des vues sur quelqu'un
   lưu ý dùng ai vào việc gì
  • à vue
   mắt nhìn thấy; trước mắt
  • Tir à vue
   bắn mắt nhìn thấy
  • Garder à vue
   giám sát ngay trước mắt
  • Dessin à vue
   sự vẽ vật nhìn trước mắt
  • Effet payable à vue
   kỳ phiếu trả theo xuất trình
  • à vue de nez
   xem nez
  • à vue de pays
   nhìn xung quanh mà đoán đường
  • à vue d'oeil
   xem oeil
  • changement à vue
   (sân khấu) sự thay cảnh ngay trước mắt khán giả
  • connaître de vue
   chỉ mới quen mặt
  • donner dans la vue
   chiếu thẳng vào mắt
  • Le soleil nous donnait dans la vue
   mặt trời chiếu thẳng vào mắt chúng tôi
  • double vue
   tài thiên nhãn
  • en mettre plein la vue à quelqu'un
   (thân mật) lòe ai
  • en vue
   ở chỗ dễ thấy
  • Le succès est en vue
   thành công ở trong tầm tay
  • en vue de
   với mục đích, để
  • hors la vue de
   với mục đích để
  • hors la vue
   khuất mắt
  • ne pas perdre de vue
   giám sát không rời
  • perdre de vue
   xem perdre
  • perdre la vue
  • prise de vue
   (nhiếp ảnh) sự chụp
  • seconde vue
   như double vue
Related search result for "vue"
Comments and discussion on the word "vue"