Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sống
  • Les conditions nécessaires à la vie
   những điều kiện cần thiết cho sự sống
 • đời, cuộc đời, cuộc sống
  • Une vie courte
   một đời ngắn ngủi
  • Toute une vie
   cả một cuộc đời
 • tuổi thọ, thời gian sử dụng
  • Vie moyenne
   tuổi thọ trung bình
  • Vie utile
   thời gian hữu dụng
 • lối sống
  • Changer de vie
   thay đổi lối sống
 • đời sống sinh hoạt
  • Coût de la vie
   giá sinh hoạt
  • La vie est chère
   sinh hoạt đắt đỏ
  • Gagner sa vie
   kiếm sống
 • tiểu truyện, tiểu sử
  • écrire une vie du héros
   viết một tiểu truyện về vị anh hùng
 • nghề
  • Vie religieuse
   nghề tôn giáo
 • sức sống, sinh khí
  • Style plein de vie
   văn phong đầy sức sống
  • à la vie et à la mort
   xem mort
  • à vie
   trọn đời
  • ce n'est pas une vie
   khó chịu lắm không thể sống được
  • c'est la vie
   đời là thế đành vậy
  • c'est une question de vie ou de mort
   đó là một vấn đề sinh tử
  • chercher sa vie
   xem chercher
  • de la vie, de ma vie
   chưa bao giờ
  • demander la vie
   xin tha chết
  • devoir la vie à quelqu'un
   do ai sinh ra
  • donner la vie à quelque chose
   làm cho có sinh khí
  • donner la vie à un enfant
   sinh con
  • donner sa vie
   xem donner
  • entre la vie et la mort
   xem entre
  • être en vie
   đang sống, còn sống
  • faire la vie
   (thân mật) ăn chơi phóng đãng
  • faire la vie dure à quelqu'un
   làm cho ai khốn khổ
  • femme de mauvaise vie
   gái giang hồ
  • Il faut faire vie qui dure
   phải ăn tiêu dè dặt mới hưởng được lâu
  • jamais de la vie
   không bao giờ
  • la bonne vie
   cuộc sống trác táng
  • la bourse ou la vie
   xem bourse
  • la vie durant
   suốt cuộc đời
  • la vie future
   (tôn giáo) kiếp sau
  • mener joueuse vie
   ăn chơi vui vẻ
  • ne pas donner signe de vie
   xem signe
  • parole de vie
   sự truyền đạo
  • passer de vie à trépas
   xem trépas
  • perdre la vie
   chết
  • pour la vie
   trọn đời
  • Amis pour la vie
   bạn trọn đời
  • redonner (rendre) la vie à quelqu'un
   cứu vớt ai, làm cho ai vững dạ
  • refaire sa vie
   làm cho lại cuộc đời; tái giá
  • sa vie ne tient qu'à un fil
   tính mệnh hắn treo trên sợi tóc
  • vie de bohême
   cuộc sống lang thang bừa bãi
  • vie de chien
   đời sống khổ như chó
  • vie de garçon
   cuộc sống độc thân
  • vie de patachon; vie de bâton de chaise
   cuộc sống bê tha
  • vie éternelle
   cực lạc
Related words
 • Antonyms: 
  Vif
Related search result for "vie"
Comments and discussion on the word "vie"