Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wore
/weə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mang; sự dùng; sự mặc
  • for autumn wear
   để mặc mùa thu
  • the shirt I have in wear
   cái so mi tôi đang mặc
 • quần áo; giầy dép
  • evening wear
   quần áo mặt tối
  • men's wear
   quần áo đàn ông
 • sự chịu mòn, sự mặc được, sự dùng được
  • of never-ending wear
   không bao giờ mòn rách
  • there is a lot of wear left in my dress
   cái áo của tôi còn mặc được chán
 • sự hao mòn, sự mòn; (pháp lý) sự hư hỏng (nhà cửa)
  • one-sided wear
   mòn một bên
  • wear and tear
   sự hao mòn và hư hỏng
 • (kỹ thuật) sự mòn
 • (tài chính) sự giảm trọng lượng (tiền vàng hay bạc, vì mòn)
ngoại động từ wore; worn
 • mang, đeo; mặc; để (râu, tóc); đội (mũ)
  • to wear glasses
   đeo kính
  • to wear a sword
   mang gươm
  • to wear black
   mặc đồ đen
  • to wear a moustache
   để một bộ ria
  • to wear one's hair long
   để tóc dài
  • to wear a hat
   đội mũ
 • dùng mòn, dùng cũ, dùng hỏng; làm cho tiều tuỵ; làm cho hao mòn, phá hoại dần ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to wear one's coat to rags
   mặc áo cho đến rách tả tơi
  • to wear one's coat threadbare
   mặc áo cho đến sờn cả chỉ
  • to wear a hole in
   mặc (đi, dùng) cho đến thủng (rách) ra
  • to be worn with care
   (nghĩa bóng) tiều tuỵ đi vì lo âu
 • dùng mãi cho quen, dùng mãi cho vừa, dùng mãi cho khớp
  • to wear a pair of shoes comfortable
   đi mã đôi giầy cho quen (vừa) chân
 • có (vẻ), tỏ (vẻ), tỏ ra, có, mang
  • to wear a troubled look
   có vẻ bối rối
  • to wear a famous name
   có tiếng, lừng danh
nội động từ
 • mòn đi, bị mòn; bị dùng hỏng, cũ đi
 • dần dần quen, dần dần vừa
  • my new shoes are wearing to my feet
   đôi giày mới của tôi dần dần đi vừa chân
 • dùng, dùng được
  • good leather will wear for year
   da tốt dùng được lâu năm
 • (nghĩa bóng) dần dần trở nên
  • enthusiasm wears thin
   nhiệt tình dần dần trở nên sút kém
IDIOMS
 • to wear away
  • làm mòn dần, làm mất dần
  • cũ dần, hỏng dần, mòn đi; yếu dần, suy nhược đi (sức khoẻ, tinh thần, cuộc sống); nguôi dần (nỗi đau khổ)
  • chậm chạp trôi qua (thời gian)
 • to waer down
  • làm mòn (đế giày, dụng cụ)
  • làm kiệt sức dần, tiêu hao dần (lực lượng địch)
 • to wear off
  • làm mòn mất; mòn mất
  • qua đi, mất đi
 • to wear on
  • tiếp tục, tiếp diễn, vẫn còn kéo dài (cuộc thảo luận)
  • trôi qua (thời gian)
 • to wear out
  • làm cho mòn hẳn; làm rách hết (quần áo...); mòn, hao mòn
  • làm mệt lử, làm kiệt sức; kiệt đi
   • to wear oneself out
    kiệt sức
   • patience wears out
    không thể kiên nhẫn được nữa
  • kéo dài, chậm chạp trôi qua (thời gian)
   • don't wear your youth out in trifles
    đừng để cho tuổi thanh xuân trôi qua vì những việc vụn vặt
   • to wear out one's welcome
    ở chơi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa
 • to wear well
  • dùng bền, bền
   • woollen clothes wear well
    quần áo len mặc bền
   • their friendship has worn well
    (nghĩa bóng) tình bạn của họ bền lâu
 • to wear one's years well
  • trẻ lâu, trông còn trẻ
Related search result for "wore"
Comments and discussion on the word "wore"