Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
war
/wɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • chiến tranh
  • aggressive war
   chiến tranh xâm lược
  • nuclear war
   chiến tranh hạt nhân
  • local war
   chiến tranh cục bộ
  • war of nerves
   chiến tranh cân não
  • the Great Was; World War I
   đại chiến I
  • World War II
   đại chiến II
  • to be at war with
   có chiến tranh với
  • to declare war on (against, upon)
   tuyên chiến với
  • to go to the wars
   ra đi chiến đấu
  • to make (wage) war on (upon)
   tiến thành chiến tranh với
 • đấu tranh
  • war between man and nature
   sự đấu tranh của con người với thiên nhiên
 • (định ngữ) chiến tranh
  • war seat
   chiến trường
  • on a war footing
   sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lao vào chiến tranh
  • war loan
   nợ chiến tranh
nội động từ
 • (+ down) lấy chiến tranh để khuất phục
 • (nghĩa bóng) đấu tranh, chống lại, đối chọi, mâu thuẫn
  • warring principles
   những nguyên tắc đối chọi nhau
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (+ against, with) đánh nhau, gây chiến, xung đột
  • to war against (with) a neighbouring country
   đánh nhau với một nước láng giềng
Related words
Related search result for "war"
Comments and discussion on the word "war"