Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sécher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phơi (khô) sấy, hong; làm khô, thấm khô, làm khô cạn
  • Sécher ses habits
   phơi áo
  • Sécher des viandes
   sấy thịt
  • Le vent sèche les chemins
   gió làm khô đường
  • La chaleur a séché les ruisseaux
   nắng làm khô cạn dòng suối
  • Sécher l'encre
   thấm khô mực
 • (ngôn ngữ nhà trường; tiếng lóng, biệt ngữ) bỏ học
  • Sécher un cours
   bỏ một buổi học
  • sécher les larmes
   an ủi
  • sécher un verre
   (thân mật) nốc cạn chén
nội động từ
 • khô đi, khô cạn đi
  • étang qui a séché
   ao khô cạn đi
 • (nghĩa bóng) khô héo
  • Sécher d'ennui
   khô héo vì buồn phiền
 • (thân mật) tắc, tịt, không trả lời được
  • Il a séché en histoire
   cậu ta tắc về sử
  • sécher d'impatience
   sốt ruột
  • sécher sur pied
   mòn mỏi vì buồn phiền
Related search result for "sécher"
Comments and discussion on the word "sécher"