Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
rose
Jump to user comments
{{roses}}
danh từ giống cái
 • hoa hồng
 • cửa kính hình hoa hồng
 • kim cương đáy bằng (cũng) diamant en rose
  • bois de rose
   gỗ trắc; gỗ cẩm lai
  • découvrir le pot aux roses
   xem pot
  • envoyer sur les roses
   (thân mật) tống đi
  • être frais comme une rose
   da dẻ hồng hào
  • être sur des roses; être couché sur des roses; être sur un lit de roses
   sống trong khoái lạc; sống ủy mị
  • pas de roses sans épines
   không có sung sướng nào mà không phải khó nhọc
  • Roman à l'eau de rose
   tiểu thuyết tình cảm màu mè{{rose}}
  • rose des vents
   (hàng hải) biểu đồ gió
tính từ
 • hồng
  • Joues roses
   má hồng
danh từ giống đực
 • màu hồng
  • Rose pâle
   màu hồng nhạt
  • voir tout en rose
   tô hồng mọi việc có thái độ lạc quan
Related search result for "rose"
Comments and discussion on the word "rose"