Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
rage
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bệnh dại
 • sự đau nhức nhối
  • Avoir une rage de dent
   đau răng nhức nhối
 • cơn tức giận
  • Cri de rage
   tiếng kêu gào tức giận
 • sự cuồng nhiệt
  • Avoir la rage de faire des vers
   cuồng nhiệt làm thơ
 • sự hung dữ
  • La rage de tout détruire
   sự hung dữ muốn phá phách tất cả
  • à la rage
   kịch liệt, quá đáng
  • Aimer à la rage
   yêu kịch liệt
  • faire rage
   làm dữ, hoành hành
  • Le vent fait rage
   gió hoành hành
Related search result for "rage"
Comments and discussion on the word "rage"