Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arroser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tưới
  • Arroser les fleurs
   tưới hoa
 • chảy qua
  • Le Fleuve Rouge arrose Hanoi
   sông Hồng chảy qua Hà Nội
 • giội bom
 • (thân mật) khao rượu
  • Arroser son diplôme
   khao rượu sau khi thi đỗ
 • (thân mật) lo lót
  • Arroser un mandarin
   lo lót quan lại
 • (thân mật) kèm thêm rượu, rưới thêm rượu
  • Arroser son repas de vin
   ăn cơm có uống rượu
  • Arroser son café
   thêm rượu vào cà phê
Related words
Related search result for "arroser"
Comments and discussion on the word "arroser"