Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abate
/ə'beit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm dịu đi, làm yếu đi, làm giảm bớt
  • to abate a pain
   làm dịu đau
 • hạ (giá), bớt (giá)
 • làm nhụt (nhụt khí...)
 • làm cùn (lưỡi dao...)
 • thanh toán, làm mất hết (những điều khó chịu, bực bội)
 • (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu
 • (kỹ thuật) ram (thép)
nội động từ
 • dịu đi, yếu đi, nhụt đi, đỡ, bớt, ngớt
  • paint abates
   cơn đau dịu đi
  • storm abates
   cơn bão ngớt
Related words
Related search result for "abate"
Comments and discussion on the word "abate"