Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
adjust
/ə'dʤʌst/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sửa lại cho đúng, điều chỉnh
  • to adjust a watch
   lấy lại đồng hồ
  • to adjust a plan
   điều chỉnh một kế hoạch
 • lắp (các bộ phận cho ăn khớp)
 • chỉnh lý, làm cho thích hợp
  • to adjust a lesson
   chỉnh lý một bài học (cho thích hợp với trình độ hoặc yêu cầu)
 • hoà giải, dàn xếp (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)
Related words
Related search result for "adjust"
Comments and discussion on the word "adjust"