Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
skew
/skju:/
Jump to user comments
tính từ
 • nghiêng, xiên
  • skew line
   đường xiên
 • (toán học) ghềnh
  • skew curve
   đường ghềnh;
  • skew ruled surface
   mặt kẻ ghềnh
 • (toán học) đối xứng lệch
  • skew determinant
   định thức đối xứng lệch
danh từ
 • mặt nghiêng, phần nghiêng; mặt nghiêng của mái đầu hồi; phần nghiêng ở đầu trụ
 • gạch đá gá ở đầu hồi
nội động từ
 • đi nghiêng, đi xiên
 • (tiếng địa phương) liếc nhìn
ngoại động từ
 • làm nghiêng đi, làm xiên đi
 • bóp méo, xuyên tạc
Related words
Related search result for "skew"
Comments and discussion on the word "skew"