Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
set
/set/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ
  • a set of chair
   một bộ ghế
  • a set of artificial teeth
   một bộ răng giả
  • a carpentry set
   một bộ đồ mộc
 • (toán học) tập hợp
  • set of points
   tập hợp điểm
 • (thể dục,thể thao) ván, xéc (quần vợt...)
  • to win the first set
   thắng ván đầu
 • bọn, đám, đoàn, lũ, giới
  • literary set
   giới văn chương, làng văn
  • political set
   giới chính trị, chính giới
 • cành chiết, cành giăm; quả mới đậu
 • (thơ ca) chiều tà, lúc mặt trời lặn
  • set of day
   lúc chiều tà
 • chiều hướng, khuynh hướng
  • the set of the public feeling
   chiều hướng, tình cảm của quần chúng, chiều hướng dư luận quần chúng
 • hình thể, dáng dấp, kiểu cách
  • the set of the hills
   hình thể những quả đồi
 • lớp vữa ngoài (của tường)
 • cột gỗ chống hâm (mỏ than)
 • lứa trứng
 • tảng đá (để lát đường)
 • (kỹ thuật) máy; nhóm máy; thiết bị
 • (sân khấu) cảnh dựng
 • máy thu thanh ((cũng) radio set wireless set); máy truyền hình ((cũng) television set)
ngoại động từ set
 • để, đặt
  • to set foot on
   đặt chân lên
  • to set someone among the great writers
   đặt ai vào hàng những nhà văn lớn
  • to set pen to paper
   đặt bút lên giấy
  • to set a glass to one's lips
   đưa cốc lên môi
 • bố trí, để, đặt lại cho đúng
  • to set the (a) watch
   bố trí sự canh phòng
  • to set one's clock
   để lại đồng hồ, lấy lại đồng hồ
  • to set alarm
   để đồng hồ báo thức
  • to set a hen
   cho gà ấp
  • to set eggs
   để trứng gà cho ấp
  • to set [up] type
   sắp chữ
 • gieo, trồng
  • to set send
   gieo hạt giống
  • to set plant
   trồng cây
 • sắp, dọn, bày (bàn ăn)
  • to set things in order
   sắp xếp các thứ lại cho có ngăn nắp
  • to set the table
   bày bàn ăn
 • mài, giũa
  • to set a razor
   liếc dao cạo
IDIOMS
 • to set a chisel
  • màu đục
   • to set saw
    giũa cưa
  • nắn, nối, buộc, đóng; dựng, đặt (niềm tin); định, quyết định
   • to set a bone
    nắn xương
   • to set a joint
    nắn khớp xương
   • to set a fracture
    bó chỗ xương gãy
   • to set a stake in ground
    đóng cọc xuống đất
   • to set one' heart (mind, hopes) on
    trông mong, chờ đợi, hy vọng; quyết đạt cho được; quyết lấy cho được
   • to set price on
    đặt giá, định giá
   • to set September 30 as the dead-line
    định ngày 30 tháng 9 là hạn cuối cùng
   • to set one's teeth
    nghiến răng; (nghĩa bóng) quyết chí, quyết tâm
   • to set a scene
    dựng cảnh (trên sân khấu)
  • sửa, uốn (tóc)
  • cho hoạt động
   • to set company laughing; to set company on [in] a roar
    làm cho mọi người cười phá lên
  • bắt làm, ốp (ai) làm (việc gì); giao việc; xắn tay áo bắt đầu (làm việc)
   • to set somebody to a task
    ốp ai làm việc; giao việc cho ai
   • to set to work
    bắt tay vào việc
   • to set somebody to work at his English
    bắt ai phải chăm học tiếng Anh
  • nêu, giao, đặt
   • to set a good example
    nêu gương tốt
   • to set someone a problem
    nêu cho ai một vấn đề để giải quyết
   • to set the fashion
    đề ra một mốt (quần áo)
   • to set paper
    đặt câu hỏi thi (cho thí sinh)
  • phổ nhạc
   • to set a poem to music
    phổ nhạc một bài thơ
  • gắn, dát, nạm (lên bề mặt)
   • to set gold with gems
    dát đá quý lên vàng
   • to set top of wall with broken glass
    gắn mảnh thuỷ tinh vỡ lên đầu tường
nội động từ
 • kết lị, se lại, đặc lại; ổn định (tính tình...)
  • blossom sets
   hoa kết thành quả
  • trees set
   cây ra quả
  • plaster sets
   thạch cao se lại
  • the jelly has set
   thạch đã đông lại
  • his character has set
   tính tình anh ta đã ổn định
  • face sets
   mặt nghiêm lại
 • lặn
  • sun sets
   mặt trời lặn
  • his star has set
   (nghĩa bóng) hắn đã hết thời oanh liệt
 • chảy (dòng nước)
  • tide sets in
   nước triều lên
  • current sets strongly
   dòng nước chảy mạnh
 • bày tỏ (ý kiến dư luận)
  • opinion is setting against it
   dư luận phản đối vấn đề đó
 • vừa vặn (quần áo)
 • định điểm được thua
 • ấp (gà)
  • to set about
   bắt đầu, bắt đầu làm
IDIOMS
 • to set against
  • so sánh, đối chiếu
  • làm cho chống lại với, làm cho thù địch với
 • to set apart
  • dành riêng ra, để dành
  • bãi, bãi bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ
 • to set at
  • xông vào, lăn xả vào
 • to set back
  • vặn chậm lại (kim đồng hồ)
  • ngăn cản, cản trở bước tiến của
 • to set by
  • để dành
 • to set down
  • đặt xuống, để xuống
  • ghi lại, chép lại
  • cho là, đánh giá là, giải thích là; gán cho
 • to set forth
  • công bố, đưa ra, đề ra, nêu ra, trình bày
  • lên đường
 • to set forwart
  • giúp đẩy mạnh lên
 • to set in
  • bắt đầu
   • winter has set in
    mùa đông đã bắt đầu
   • it sets in to rain
    trời bắt đầu mưa
  • trở thành cái mốt, trở thành thị hiếu
  • đã ăn vào, đã ăn sâu vào
  • thổi vào bờ (gió); dâng lên (thuỷ triều)
 • to set off
  • làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú
  • bắt đầu lên đường
 • to set on
  • khích, xúi
  • tấn công
 • to set out
  • tô điểm, sắp đặt, trưng bày, phô trương, phô bày, bày tỏ, trình bày
  • bắt đầu lên đường
 • to set to
  • bắt đầu lao vào (cuộc tranh luận, cuộc đấu tranh)
 • to set up
  • yết lên, nêu lên, dựng lên, giương lên
  • đưa ra (một thuyết); bắt đầu (một nghề); mở (trường học), thành lập (một uỷ ban, một tổ chức)
  • gây dựng, cung cấp đầy đủ
   • his father will set him up as an engineer
    cha anh ta sẽ cho anh ta ăn học thành kỹ sư
   • I am set up with necessary books fot the school year
    tôi có đủ sách học cần thiết cho cả năm
  • bắt đầu (kêu la, phản đối)
  • bình phục
  • tập tành cho nở nang
 • to set up for
  • (thông tục) làm ra vẻ
   • he sets up for a scholar
    anh ta làm ra vẻ học giả
 • to set upon nh to set on to set at defiance
  • (xem) defiance
 • to set someone at ease
  • làm cho ai yên tâm, làm cho ai đỡ ngượng
 • to set liberty
 • to set free
  • thả, trả lại tự do
 • to set at nought
  • chế giễu, coi thường
 • to set the axe to
  • bắt đầu phá, bắt đầu chặt
 • to set by
 • to set store by
 • to set much by
  • đánh giá cao
 • to set oneself to do something
  • quyết tâm làm việc gì
 • to set one's face like a flint
  • vẻ mặt cương quyết, quyết tâm
 • to set one's hand to a document
  • ký một văn kiện
 • to set one's hand to a task
  • khởi công làm việc gì
 • to set one's life on a chance
  • liều một keo
 • to set someone on his feet
  • đỡ ai đứng dậy
  • (nghĩa bóng) dẫn dắt ai, kèm cặp ai
 • to set on foot
  • phát động (phong trào)
 • to set the pace
  • (xem) pace
 • to set by the ears (at variance; at loggerheads)
  • làm cho mâu thuẫn với nhau; làm cho cãi nhau
 • to set price on someone's head
  • (xem) price
 • to set right
  • sắp đặt lại cho ngăn nắp, sửa sang lại cho chỉnh tề
 • to set shoulder to wheel
  • (xem) shoulder
 • to set someone's teeth on edge
  • (xem) edge
 • to set the Thames on fire
  • (xem) fire
 • to set one's wits to another's
  • đấu trí với ai
 • to set one's wits to a question
  • cố gắng giải quyết một vấn đề
tính từ
 • nghiêm nghị, nghiêm trang
  • a set look
   vẻ nghiêm trang
 • cố định, chầm chậm, bất động
  • set eyes
   mắt nhìn không chớp
 • đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi
  • set purpose
   mục đích nhất định
  • set time
   thời gian đã định
 • đã sửa soạn trước, sẵn sàng
  • a set speech
   bài diễn văn đã soạn trước
  • set forms of prayers
   những bài kinh viết sẵn
  • to get set
   chuẩn bị sẵn sàng
 • đẹp
  • set fair
   đẹp, tốt (thời tiết)
Related search result for "set"
Comments and discussion on the word "set"