Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aloi
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • giá trị
  • Marchandises de bon aloi
   hàng tốt
  • Plaisanterie de mauvais aloi
   lời đùa vô duyên
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hợp kim
 • (từ cũ, nghĩa cũ) độ ròng, tuổi (của hợp kim quý)
  • Or de bon aloi
   vàng đúng tuổi
Related search result for "aloi"
Comments and discussion on the word "aloi"